JM 2016/71, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:335, 201500266/1/A3 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Das, Soortenstandaard, Vaste rust- en verblijfplaats, Primair foerageergebied, Secundair foerageergebied, Ontheffing voor verstoren, Foerageergebied, Gunstige staat van instandhouding

Samenvatting

Deze zaak gaat om een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 4 december 2014 in zaak nr. 14/2924, waarin het beroep van de Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie (hierna: de GNMF) tegen een door de staatssecretaris van Economische Zaken verleende ontheffing voor aantasting van leefgebied van dassen gegrond werd verklaard. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht