JM 2016/73, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:733, 201409664/1/R4 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Zandwinning, Natuurontwikkeling, MER, Omputlocatie, Natte schraallanden, Hoogveen, Ontgronding, Alternatieve locatie, EHS, Sulfaatgehalte, Grondwater

Samenvatting

De verleende ontgrondingsvergunning ziet op het ontgronden van een gebied dat ligt in de gemeente Gennep. Het gebied vormt de verbinding tussen het dal van de Niers en de Plasmolen en beslaat een langgerekte zone van ongeveer 6 km langs de voet van het Reichswald met een breedte van 500 tot 700 meter. De ontgronding van het terrein heeft ten doel om door het winnen van delfstoffen…

Verder lezen
Terug naar overzicht