JM 2016/74, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:921, 201502592/1/A1 (met annotatie van M.H. Blokvoort)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Verklaring van geen bedenkingen, Chalet, Legalisering

Samenvatting

Deze casus betreft een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van legalisering van gebruik van een chalet. Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft deze vergunning niet kunnen weigeren zonder eerst aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te vragen. Er is strijd met Wabo, maar schending van de betreffende bepalingen uit de Wabo wordt met toepassing van art. 6:22 Awb gepasseerd, omdat de gemeenteraad inmiddels een…

Verder lezen
Terug naar overzicht