JM 2016/76, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:910, 201506920/1/A4 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Afvalstoffen, Teerhoudend asfaltgranulaat, TAG, Opslagduur, Opslaghoogte, Dwangsom, Verwerkingscapaciteit, Vergunningsvoorschrift, Driejarentermijn, Afvalverwerkingsbedrijf, Begunstigingstermijn

Samenvatting

De omgevingsvergunning milieu voor een afvalverwerkingsbedrijf bevat het voorschrift dat de termijn voor de opslag van afvalstoffen ten hoogste drie jaar mag bedragen. Tevens gaat de vergunning uit van een maximale opslaghoogte voor teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) van 15 meter. De eigenaar van een naast de inrichting gelegen recreatiebedrijf verzoekt om op te treden tegen de volgens haar alsmaar in omvang toenemende opslag van…

Verder lezen
Terug naar overzicht