JM 2017/103, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1939, 201600826/1/R1 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Meteorologische invloeden, Industrielawaai, Laagfrequent geluid, Trillinghinder, Vrachtverkeer, Woon- en leefklimaat, StAB, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

Samenvatting

Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad van de gemeente Bronckhorst het bestemmingsplan “Steenderen; herziening bedrijfsterrein Aviko” vastgesteld. Uit het rapport Industrielawaai volgt dat het akoestisch onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt is uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (hierna: de HMRI). Hierin wordt de stelling van het Burgerinitiatief dat geluidoverdracht door meteorologische invloeden sterk…

Terug naar overzicht