JM 2017/105, RvS 19-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1969, 201607397/1/R2 (met annotatie van P.B. Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Geurregeling, Bestemmingsplan, Planregels, Intensieve veehouderij, Geurbelasting, Voorgrondbelasting, Achtergrondbelasting, Cumulatieve geurhinder, Woon- en leefklimaat

Samenvatting

Op 4 februari 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:249) heeft de Afdeling het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Sint Anthonis” gedeeltelijk vernietigd. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad van Sint Anthonis op 7 juli 2016 het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis 2013” vastgesteld. Daarbij heeft de raad ook de consequenties van…

Verder lezen
Terug naar overzicht