JM 2017/34, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:337, 201604321/1/R3 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Wegverkeerslawaai, Akoestisch onderzoek, Maatregelen, Geluidsarm asfalt, Wringend verkeer, Binnenwaarde

Samenvatting

Het college van B en W van Westland heeft met toepassing van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai voor bestaande woningen.

Appellant voert onder meer aan dat het college ten onrechte heeft afgezien van het treffen van maatregelen nabij zijn woning om geluidhinder te voorkomen en niet genoeg onderzoek naar dergelijke maatregelen heeft gedaan. Ook is volgens appellant onzeker of door het…

Verder lezen
Terug naar overzicht