JM 2017/36, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:260, 201509267/1/A1 (met annotatie van G.A.J.M. Hoevenaars)

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapportage, Omgevingsvergunning, Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Rundveehouderij, Varkenshouderij, Veehouderij, Melkkoeien

Samenvatting

Op 22 april 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug aan appellante een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een rundveehouderij in een varkenshouderij op een locatie in Doorn. Appellante wil 895 vleesvarkens houden volgens biologische productiemethoden, in een stal met een open doorloop naar buiten. Het college heeft de bezwaren tegen de vergunningverlening op 24 september 2014 ongegrond verklaard. Op…

Verder lezen
Terug naar overzicht