JM 2017/37, RvS 07-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:288, 201609979/2/R6 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Ffw-ontheffing, Verklaring van geen bedenkingen, Jaarrond beschermde nesten, Boomvalk, Verstoren

Samenvatting

Tegen de besluiten van verweerder, het college van B en W van Amsterdam, ter vaststelling van de tweede uitwerking van het bestemmingsplan ‘Kenniskwartier Noord’ en ter verlening van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, heeft verzoekster beroep ingesteld en de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het plan voorziet in een gebouw met kantoor, hotelappartementen en publiekrechtelijke voorzieningen. De besluiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht