JM 2017/42, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:502, 201600973/1/A1 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Afvalstoffen, Planregels, Strijdig gebruik, Verzoek om handhaving, Teerhoudend asfaltgranulaat, TAG, Opslag, Opslagduur, Opslagplaats, Stortplaats, Ruimtelijke relevantie, Afvalverwerkingsbedrijf

Samenvatting

In de omgeving van een recreatieterrein bevindt zich een afvalverwerkingsbedrijf waar teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) wordt opgeslagen. De exploitant van het recreatieterrein vreest dat de aanwezigheid van de opslag van TAG de waterkwaliteit van de recreatievijver kan aantasten en stelt dat er ook schadelijke gevolgen voor de bezoekers van het recreatiepark zijn. De opslagduur van deze berg (…

Verder lezen
Terug naar overzicht