JM 2017/47, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:616, 201604804/1/R2 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Geluidwerende voorzieningen, Bestemmingsplan, Overgangsrecht, Spoorweglawaai, Ander geluidsgevoelig gebouw, VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering

Samenvatting

Bij besluit van 24 november 2015 heeft het college van B en W van Bergen op Zoom besloten om geen geluidwerende voorzieningen aan een pand te Bergen op Zoom aan te brengen. Bij besluit van 31 januari 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu krachtens artikel 4.23 van het Besluit geluidhinder wegens wijziging van een spoorweg de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidbelasting van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht