JM 2017/50, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:298, 201603959/1/R1 (met annotatie van A. Wagenmakers)

Inhoudsindicatie

M.e.r.-beoordeling, Recreatieve voorziening, Natura 2000-gebied, Passende beoordeling, Pretpark, Parkeerterrein, Bestemmingsplan

Samenvatting

Op 31 maart 2016 heeft de raad van de gemeente Apeldoorn het bestemmingsplan “Koningin Juliana Toren en parkeerterrein” vastgesteld. Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor een pretpark in Apeldoorn. Het plangebied omvat het bestaande pretpark zelf, het direct naastgelegen parkeerterrein, een aangrenzend terrein met de bestemming ‘Natuur’ en een groter parkeerterrein op enige…

Verder lezen
Terug naar overzicht