JM 2017/51, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:437, 201606576//1/R6 (met annotatie van A. Wagenmakers)

Inhoudsindicatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling, Stedelijke ontwikkeling, Samenhang, Bestemmingsplan, Horecavoorziening, Sportvoorziening, woningbouw

Samenvatting

Op 29 juni 2016 heeft de raad van de gemeente Groningen het bestemmingsplan “Friesestraatweg 145” vastgesteld. Initiatiefnemer wenst in het complex 435 zelfstandige woningen voor jongeren tot 30 jaar te realiseren met daarbij een horeca- en sportvoorziening, en haar eigen kantoor met het oog op het beheer van het wooncomplex. Het plan maakt dit mogelijk.

Appellanten voeren aan dat de raad…

Verder lezen
Terug naar overzicht