JM 2017/52, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:622, 201600733/1/A1 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

130 km, Redelijkheidstoets, Verkeersbesluit, Beoordelingsruimte, Maximumsnelheid

Samenvatting

Appellanten hebben hoger beroep ingesteld tegen een verkeersbesluit waarbij verweerder een dynamische maximumsnelheid van 130 km op de rijksweg A2 tussen Vinkeveen en Maarssen heeft ingesteld. Appellanten vrezen dat de verhoging van de maximumsnelheid zal leiden tot negatieve effecten op de leefomgeving, met name op het gebied van milieu, natuurbescherming en verkeersveiligheid. Wat natuurbescherming aangaat, betogen appellanten dat de rechtbank heeft miskend dat de minister van IenM ten behoeve van het verkeersbesluit geen passende…

Verder lezen
Terug naar overzicht