JM 2017/53, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:711, 201600895/1/A1 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Illegaal vellen houtopstand, Fijnsparren, Voormalige kerstbomen, Landschappelijke waarde, Enggronden

Samenvatting

Appellant heeft op grond van de gemeentelijke APV in 2011 vergunning aangevraagd voor het kappen van 243 bomen. De vergunning is door het college van B en W van Laren geweigerd. Begin jaren ’90 is het perceel als kerstbomenkwekerij in gebruik genomen en zijn er fijnsparren geplant. Het onderhoud van deze bomen is sinds 1996 gestaakt.

Het college heeft de vergunning geweigerd op grond van de landschappelijke waarde van de fijnsparren…

Verder lezen
Terug naar overzicht