JM 2017/56, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:665, 201601742/1/A1 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Afvalstoffen, Ontdoen van, Bewerking, Puin, Hout, Nuttige toepassing, Menggranulaat, Niet-teerhoudend asfalt

Samenvatting

De gronden voor een perceel te Stevensbeek zijn bestemd voor een “agrarisch technisch hulpbedrijf” en “mestopslag- en mesthandelsbedrijf” en voorzien niet in het opslaan en bewerken van afvalstoffen. Er wordt door de gebruiker van de gronden een omgevingsvergunning voor het afwijken van het plan aangevraagd voor een aantal afvalgerelateerde handelingen. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft de gevraagde…

Verder lezen
Terug naar overzicht