JM 2017/68, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:750, 201507839/1/A1 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Afvalstof, Afgewerkte olie, Regeneratie, Brandstof, Minimumstandaard, Nuttige toepassing, Voorlopige nuttige toepassing, Gasolie

Samenvatting

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van de EVOA bezwaren ingediend tegen een gepland grensoverschrijdend transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit naar het in België gevestigde Waste Oil Services (hierna: WOS). De installatie van WOS is bestemd voor het door diverse bewerkingsstappen verwerken van afgewerkte olie tot onder meer de brandstof gasolie.

Volgens de staatssecretaris wordt de afgewerkte olie bij WOS…

Verder lezen
Terug naar overzicht