JM 2017/69, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:732, 201603529/1/A1 (met annotatie van E.J.H. Plambeck)

Inhoudsindicatie

Handhaving, Melding, Rechtsbescherming

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater heeft in bezwaar het verzoek van appellant afgewezen om handhavend op te treden ten aanzien van de hoogte van de luchtwasser van een nieuw gebouwde varkensstal in Snelrewaard. De rechtbank Midden-Nederland heeft het door appellant ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De hoogte van de luchtwasser is gemeld aan het college, maar aan de melding is geen uitvoering gegeven. De vraag die voorligt is of het niet uitvoering geven aan een melding…

Verder lezen
Terug naar overzicht