JM 2017/70, RvS 26-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1129, 201602542/1/A1 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Saneringsplan, Ophooglaag, Asbest, Coördinatiebepaling, Restverontreiniging

Samenvatting

Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant krachtens artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming ingestemd met een op 16 november 2015 door de Econsultancy B.V. namens PVH Vastgoed te Ulvenhout ingediend saneringsplan met betrekking tot een geval van verontreiniging ter plaatse van het perceel Schansstraat 15-17 te Terheijden. Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld.

Appellant betoogt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht