JM 2017/8, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2973, 201605745/1/R6 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Spoorweglawaai, Wegverkeerlawaai, Geluidplafondkaart, Maximale planologische mogelijkheden, Akoestisch onderzoek, Tramverbinding, Bevoegdheid

Samenvatting

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het college van B en W van Amstelveen ten behoeve van het bestemmingsplan “Amstelveenlijn opstelterrein” hogere grenswaarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor woningen, waartegen appellant beroep heeft ingesteld. De Stadsregio Amsterdam en Amstelveen willen de huidige Amstelveenlijn vervangen door een nieuwe hoogwaardige tramverbinding tussen Amsterdam en Amstelveen. Hiervoor heeft de raad van Amstelveen twee bestemmingsplannen gemaakt. Eén…

Verder lezen
Terug naar overzicht