JM 2017/84, RvS 17-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1289, 201605228/1/A1 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemkwaliteit, Bouwstof, Milieuhygiënische verklaring, Overtreding, Last onder dwangsom

Samenvatting

Bij besluit van 12 januari 2016 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan Mobibulk een last onder dwangsom opgelegd wegens het, in strijd met artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit, zonder geldige milieuhygiënische verklaring produceren en aan een ander ter beschikking stellen van een bouwstof op een perceel aan het Metaalpark te Farsum. Bij besluit van 3 juni 2016 heeft de staatssecretaris besloten op het door Mobibulk daartegen gemaakte bezwaar en de opgelegde…

Terug naar overzicht