JM 2017/93, RvS 24-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1336, 201608137/1/R3 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Wijziging vergunning, Verlenging uitvoeringstermijn, Geëxpireerde vergunning, Belanghebbende, Ontgronding, Zandwinplaats, Camping, Beton- en metselzand, Industriezand

Samenvatting

Bij besluit van 23 augustus 2005 hebben gedeputeerde staten van Groningen een ontgrondingenvergunning verleend voor de Noordplas bij Sellingen. Deze vergunning is op 13 september 2006 onherroepelijk geworden. Bij besluit van 20 september 2016 is de vergunning gewijzigd waarbij de geldigheidstermijn is verlengd tot uiterlijk 13 september 2026. Hiertegen is beroep ingesteld. Verweerder brengt eerst in dat appellant A, de Camping De Papaver B…

Verder lezen
Terug naar overzicht