JNA 2016/62, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3108, 201409658/1/R2

Inhoudsindicatie

Zelf voorzien, Aanvraag, Uitbreiding aanvraag, Grondslagverlating aanvraag

Samenvatting

Bij besluit van 16 oktober 2014, kenmerk 2014/57583, heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het oprichten en exploiteren van een pluimveehouderij aan de [locatie 1] in Grubbenvorst.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 16 oktober 2014, kenmerk 2014/57583, heeft het college aan [vergunninghoudster] een vergunning krachtens artikel 19d van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht