JNA 2016/64, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2859, 201507343/1/A3 (met annotatie van Boerema)

Inhoudsindicatie

Besluit, Machtiging, Wettelijke grondslag, Publiekrechtelijke rechtshandeling

Samenvatting

Bij brief van 13 mei 2014 heeft het college de Faunabeheereenheid Gelderland verzocht aan [appellant] verleende machtigingen in te trekken, hem geen machtigingen te verlenen en eventueel verleende wildmerken in te nemen.

Uitspraak

Procesverloop

Bij brief van 13 mei 2014 heeft het college de Faunabeheereenheid Gelderland verzocht aan [appellant] verleende machtigingen in te trekken, hem geen machtigingen te verlenen en eventueel verleende wildmerken in te nemen.

Bij brief van 10 juni 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht