JNA 2016/66, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3086, 201504975/1/R2

Inhoudsindicatie

Project, Passende beoordeling, Bodemdaling, Gunstige staat van instandhouding, Hand-aan-de-kraan, Wijziging vergunningvoorschrift, Beste wetenschappelijke kennis

Samenvatting

Bij besluit van 2 september 2014, kenmerk DGNR-RRE/14040193, heeft de staatssecretaris aan Frisia Zout B.V. (hierna: Frisia) een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het winnen van zout onder de Waddenzee.

Uitspraak

Procesverloop

Bij besluit van 2 september 2014…

Verder lezen
Terug naar overzicht