JOM 2006/54, Rechtbank Leeuwarden 21-10-1997, , 97/1246 WET

Inhoudsindicatie

Milieu−effectrapport

Samenvatting

In beroep is het besluit betreffende de goedkeuring van een proefboring naar aardgas op Ameland. De Commissie voor de milieu−effectrapportage heeft in haar toetsadvies opgemerkt dat er ondanks het milieu− effectrapport nog belangrijke leemten in kennis bestaan over de ecologisch complexe gebieden Noordzeekust en Waddenzee. De President leidt hieruit niet af dat deze leemten volgens de Commissie niet belangrijk zouden zijn voor de besluitvorming met betrekking tot de proefboring op Ameland. De Commissie heeft ten aanzien van alle leemten overwogen dat hierdoor sprake is…

Verder lezen
Terug naar overzicht