JOM 2006/678, HvJ EG 14-03-2002, , C161/00

Inhoudsindicatie

Evenwichtsbeginsel, Aftrekregel, Mestbehoefte gewassen, Neerslag uit lucht

Samenvatting

Bij het Hof van Justitie dient een zaak betreffende een verzoek om vast te stellen dat Duitsland, door niet alle maatregelen te hebben getroffen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de verplichtingen uit de Richtlijn inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, de krachtens deze richtlijn op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen. In het licht van de context en de doelstellingen van de richtlijn dient te worden vastgesteld, dat de richtlijn als…

Verder lezen
Terug naar overzicht