JOM 2007/295, HvJ EG 01-03-2007, , C-176/05

Inhoudsindicatie

Afvalstoffen, Overbrengen afvalstoffen, Diermeel, Prejudiciële beslissing, Gezondheidsvoorschriften

Samenvatting

In het kader van een geding tussen KVZ retec GmbH en de Oostenrijkse Republiek is een verzoek om een prejudiciële beslissing bij het Hof van Justitie EG ingediend inzake de uitleg van de Verordening 259/93 (EVOA-Verordening) en Verordening 1774/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De prejudiciële vragen betreffen de toepassing van de gemeenschapsregeling inzake afvalstoffen op de overbrenging van diermeel dat is bestemd om als brandstof…

Verder lezen
Terug naar overzicht