JOM 2007/577, RvS 01-08-2007, BB0782, 200604968/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Positief bestemmen, Glastuinbouwbedrijf

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 30 mei 2006 beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Esse Zoom’’ van de gemeente Nieuwerkerk. Appellanten stellen dat ten onrechte goedkeuring is verleend aan de plandelen met de bestemming ‘‘Woondoeleinden (uit te werken)’’. Appellanten voeren primair aan dat de glastuinbouwkassen en de bedrijfsloods aan de achterzijde van de woningen [locatie 1] en [locatie 2] positief hadden moeten worden bestemd en subsidiair dat ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht