JOM 2007/618, HvJ EG 28-06-2007, , C-235/04

Inhoudsindicatie

IBA 98, Populatie, Speciale beschermingszone, Drempel aanwijzen SBZ

Samenvatting

Het Hof van Justitie EG heeft Spanje veroordeeld wegens het niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge artikel 4, leden 1 en 2, van de Vogelrichtlijn. Spanje heeft in verschillende autonome gebieden naar aantal en oppervlakte onvoldoende gebieden als ’’speciale beschermingszones’’ voor bijlage I-soorten aangewezen. De Spaanse regering verzet zich ook tegen het gebruik van de IBA 98. Deze inventarisatie heeft haars inziens niet dezelfde waarde als de Inventory of Important Bird Areas in…

Verder lezen
Terug naar overzicht