JOM 2008/149, HvJ EG 18-12-2007, , C-186/06

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, In gebreke stellen, Implementeren richtlijn, EU-richtlijn, Speciale beschermingszone, Passende maatregelen

Samenvatting

Het Hof van Justitie van de EG heeft het Spaanse Koninkrijk veroordeeld wegens het niet nakomen van haar verplichtingen ingevolge de Vogelrichtlijn. Spanje heeft in strijd met het bepaalde in artikel 4, lid 4, eerste zin van de Vogelrichtlijn een vergunning verleend voor een irrigatieproject in de provincie Lleida. Ingevolge die bepaling had het Spaanse Koninkrijk, ter voorkoming van vervuiling en verslechtering van de woongebieden in het op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht