JOM 2008/221, HvJ EG 25-10-2007, , C-334/04

Inhoudsindicatie

Aanwijzen [speciale beschermingszones, Speciale beschermingszones

Samenvatting

Het Hof van Justitie EG heeft de Helleense Republiek veroordeeld wegens het niet nakomen van haar verplichtingen krachtens artikel 4, leden 1 en 2, van de Vogelrichtlijn door naar aantal en oppervlakte te weinig speciale beschermingszones te hebben aangewezen. Verschillende door de Helleense Republiek aangewezen SBZ’s ingevolge de Vogelrichtlijn zijn te klein qua oppervlakte. Voor verschillende bijlage I-soorten en niet daarin opgenomen trekvogelsoorten heeft de Helleense Republiek verder geen SBZ’s aangewezen. Met verwijzing naar de…

Verder lezen
Terug naar overzicht