JOM 2008/638, RvS 18-06-2008, BD4496, 200707237/1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, Wijzigen aanvraag, Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, Terinzagelegging ontwerpbesluit

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij het college geweigerd heeft een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer te verlenen voor de uitbreiding van een melkveehouderij. Ter beoordeling ligt voor of het college de aanvullingen op de aanvraag buiten beschouwing heeft kunnen laten. Bij de totstandkoming van besluiten op aanvraag die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in paragraaf 3.4 van de Algemene Wet…

Verder lezen
Terug naar overzicht