JOM 2008/81, RvS 05-12-2007, BB9458, 200702558/1

Inhoudsindicatie

Schadevergoeding, omvang, Schadevergoeding, wijze van berekening, Advies, Motiveringsgebrek

Samenvatting

Afwijzing van verzoek om vergoeding van schade op grond van Gemeenschappelijke Regeling. De door de besliscommissie, in navolging van de adviescommissies, gevolgde methodiek, waarbij in beginsel een ondergrens wordt gehanteerd bij de beantwoording van de vraag of de toename van geluidbelasting leidt tot een op geld waardeerbare waardevermindering van de woning, is als zodanig niet onredelijk. De keuze voor een bepaalde ondergrens dient echter te berusten op een voldoende draagkrachtige motivering…

Verder lezen
Terug naar overzicht