JOM 2009/602, RvS 22-08-2007, BB2134, 200702317/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Transportbewegingen, Verkeersbewegingen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Nijkerk een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een vleeskalverenhouderij. Ter beoordeling staat of verweerder ervan heeft kunnen uitgaan dat de inrichting waarvoor vergunning is gevraagd in werking kan zijn overeenkomstig de gestelde geluidgrenswaarden. Verweerder is bij zijn beoordeling dan ook terecht uitgegaan van de in de aanvraag vermelde transportbewegingen. Gelet op het beperkte aantal geluidbronnen binnen de inrichting…

Verder lezen
Terug naar overzicht