JOM 2012/773, HvJ EU 21-06-2012, , C-177/11

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing, Milieubeoordeling, Beoordelingsruimte lidstaten, Significante gevolgen

Samenvatting

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitleg van artikel 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/42/EG (SMB-richtlijn): moet artikel 3, lid 2, sub b, van de richtlijn, waarin wordt bepaald dat een milieubeoordeling wordt gemaakt van alle plannen en programma’s, waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een beoordeling is vereist uit hoofde van de artikelen 6 of 7…

Verder lezen
Terug naar overzicht