JOM 2012/908, RvS 12-09-2012, BX7139, 201106706/1/R4

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan, Geluidhinder, Horeca, Woon- en leefklimaat, Maatwerkvoorschriften, Toetsingskader, Bestuurlijk afwegingsproces, Referentieniveau omgevingsgeluid, Onderzoekplicht, Deskundigenbericht, Motiveringsplicht

Samenvatting

Bij besluit van 19 april 2011 hebben B&W van De Wolden een wijzigingsplan vastgesteld, strekkende tot wijziging van de bestemming van het perceel in kwestie. Op grond hiervan wordt de bestemming “Bedrijfsdoeleinden” met de aanduiding “veehandelsbedrijf” gewijzigd in de bestemming “Horecadoeleinden”. Appellant voert aan dat het toestaan van horeca op het perceel tot onaanvaardbare…

Verder lezen
Terug naar overzicht