JOM 2016/1036, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2712, 201508445/1/R2

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan en relativiteitsvereiste (Ladder duurzame verstedelijking)

Samenvatting

Naar het oordeel van de Afdeling hebben appellant sub 1 en KIKX niet aannemelijk gemaakt dat relevante leegstand zich zal kunnen voordoen. Volgens de Afdeling is niet gebleken van feiten of omstandigheden die het oordeel rechtvaardigen dat de voorziene ontwikkeling tot een vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand zal kunnen leiden. De in artikel 8:69a van de Awb neergelegde relativiteitseis staat daarom in de weg aan de inhoudelijke beoordeling van de door appellant sub…

Verder lezen
Terug naar overzicht