JOM 2016/1038, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2715, 201508390/1/R2

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning-milieu en strijd met de Ffw is niet als weigeringsgrond in Wm opgenomen

Samenvatting

Uit de uitspraak van de ABRS van 20 februari 2013 volgt dat bij vergunningverlening krachtens de Wm het aspect soortenbescherming primair aan de orde dient te komen in het kader van de beoordeling of krachtens de Ffw een ontheffing is vereist en kan worden verleend. De uitspraak laat de mogelijkheid open dat de Wm dwingt tot een aanvullende toets. Die mogelijkheid doet zich echter uitsluitend voor indien negatieve gevolgen voor de soortenbescherming niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht