JOM 2016/1039, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2709, 201508312/1/A3

Inhoudsindicatie

Weigering gemachtigde enkel in uitzonderlijke gevallen wegens ernstige bezwaren

Samenvatting

De ABRvS stelt voorop dat van de in artikel 2:2, lid 1 van de Awb gegeven bevoegdheid slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik mag worden gemaakt. Er moeten ernstige bezwaren aan de orde zijn. Blijkens de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling kunnen deze bezwaren van uiteenlopende aard zijn. Gedacht kan worden aan gevallen van evidente en ernstige ondeskundigheid. Ook kan gedacht worden aan gemachtigden die herhaaldelijk de normale gang van zaken, eventueel…

Verder lezen
Terug naar overzicht