JOM 2016/1045, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2695, 201603275/1/R6

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan "Brabantpark, Teteringsedijk 97" gemeente Breda

Samenvatting

Nu het plan de bouw van meer dan 11 woningen in een aaneengesloten gebied mogelijk maakt is ingevolge artikel 1.1, aanhef en onder a, van de Chw afdeling 2 van hoofdstuk 1 op het bestreden besluit van toepassing. In de publicatie van het bestreden besluit is hiervan ook kennisgegeven en is vermeld dat een in te stellen beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Verder lezen
Terug naar overzicht