JOM 2016/1049, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2715, 201600166/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor bouwen emissie-arme stal en veranderen varkenshouderij

Samenvatting

Appellant sub 2A en appellant sub 2B voeren aan dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college heeft nagelaten te onderzoeken of er beschermde diersoorten aanwezig zijn in verband waarmee een verklaring van geen bedenkingen vereist is.

In het besluit van 26 november 2013 heeft het college naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijze met betrekking tot de uilen- en de valkenkast overwogen dat de aanvraag geen betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 75b…

Verder lezen
Terug naar overzicht