JOM 2016/1054, RvS 12-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2709, 201508312/1/A3

Inhoudsindicatie

Weigering gemachtigde wegens gepleegde ernstige strafbare feiten?

Samenvatting

Gezien de aard van de bevoegdheid van artikel 2.2 Awb dient de rechter vol te toetsen of ernstige bezwaren in de zin van deze bepaling bestaan. Wanneer de weigering direct gebaseerd is op het gepleegd zijn van strafbare feiten, vergt de onschuldpresumptie dat daaromtrent strafrechtelijke veroordelingen zijn uitgesproken. Gelet op de urgentie van de belangen die artikel 2:2, lid 1 van de Awb bedoelt te beschermen, is het voor de toepassing van die…

Verder lezen
Terug naar overzicht