JOM 2016/1055, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2764, 201603370/1/R6

Inhoudsindicatie

Vaststellingsbesluit hogere geluidswaarden inzake gewijzigde tracé Buitenring Parkstad Limburg en cumulatie van geluidsbelasting?

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat de Wgh alleen verplicht tot het verrichten van onderzoek naar de effecten van samenloop van de verschillende geluidbronnen ter plaatse van woningen, indien voor die woningen een hogere waarde is vastgesteld én deze tevens zijn gelegen in twee of meer aanwezige of toekomstige geluidzones als bedoeld in de Wgh. De AWACS-vliegtuigen zijn weliswaar gezoneerd, maar de zone strekt zich niet uit over de woning en woonwagen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht