JOM 2016/1057, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2747, 201508092/1/A1

Inhoudsindicatie

Uitleg eis dat het bij het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende achtererfgebied na de bouw van het bijbehorend bouwwerk niet voor meer dan 50% mag zijn bebouwd

Samenvatting

Invordering dwangsom. Gelet op de bewoordingen van artikel 2, aanhef en onder 3, sub e (oud) van bijlage II Bor, is voor beantwoording van de vraag of aan de gestelde eis is voldaan bepalend dat het bij het oorspronkelijk hoofdgebouw behorende achtererfgebied na de bouw van het bijbehorend bouwwerk niet voor meer dan 50% mag zijn bebouwd…

Verder lezen
Terug naar overzicht