JOM 2016/1068, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2721, 201603279/1/R6

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan "Herziening PIP BPL optimalisatie Kranenpool Brunssum"

Samenvatting

Appellant sub 2 en appellant sub 1 betogen dat het inpassingsplan leidt tot ernstige geluidhinder bij hun woning en woonwagen gelet op de cumulatie met andere geluidbronnen in hun omgeving. Zij wijzen op de geluidbelasting van AWACS-luchtverkeer dat vliegt van en naar de thuisbasis in de Duitse grensplaats Geilenkirchen.

Provinciale staten hebben toegelicht dat voor de geluidbijdrage van het AWACS-luchtverkeer in het akoestisch rapport gebruik is gemaakt van de berekeningsresultaten die…

Verder lezen
Terug naar overzicht