JOM 2016/1070, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2736, 201506537/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor veranderen en in werking hebben van vleeskuiken- en melkveehouderij

Samenvatting

Appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college niet heeft onderzocht of het gebruik van diervoer in de inrichting voldoet aan het vereiste van de toepassing van de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken.

In de BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij zijn voerstrategieën opgenomen om het stikstof- en fosfaatgehalte van mest te minimaliseren. In paragraaf 5.2 van de oplegnotitie is vermeld dat het stikstof- en fosfaatgehalte…

Verder lezen
Terug naar overzicht