JOM 2016/1071, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2734, 201508243/1/A1

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning voor realiseren varkensstal en voor in strijd met bestemmingsplan gebruiken stal

Samenvatting

Appellanten betogen dat de rechtbank niet heeft onderkend dat ten onrechte geen ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage heeft gelegen. Derhalve is hen de mogelijkheid ontnomen om zienswijzen bij de raad in te dienen over het ontwerp van deze vvgb waardoor de raad geen kennis heeft kunnen nemen van hun bezwaren tegen het bouwplan.

Naar het oordeel van de Afdeling volgt uit de tekst van artikel 3.11, derde lid, …

Verder lezen
Terug naar overzicht