JOM 2016/1075, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2742, 201601354/1/R1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan en relativiteitsvereiste (archeologie)

Samenvatting

Zoals de ABRvS eerder overwoog in haar uitspraak van 30 november 2011 trekt artikel 38a van de Monumentenwet 1988 met name tot het behoud van monumenten van archeologie. Het behoud van archeologische waarden is een algemeen belang. Voor appellanten gaat het echter om het belang dat zij gevrijwaard blijven van nadelige gevolgen van het plan voor hun woon- en leefklimaat en bedrijfsvoering. Wat hun bedrijfsvoering betreft wensen zij een zo beperkt mogelijk deel van hun agrarische gronden af te staan…

Verder lezen
Terug naar overzicht