JOM 2016/1076, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, 201508390/1/R2

Inhoudsindicatie

Beleidsregel en jurisprudentiewijziging bijzondere omstandigheden artikel 4:84 Awb (inherente afwijkingsbevoegdheid)

Samenvatting

De ABRvS is thans - anders dan voorheen en anders dan de burgemeester betoogt - van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten. In de praktijk blijkt dat ook al heeft het betrokken bestuursorgaan bij het opstellen van de beleidsregel deze omstandigheden bezien, het daarmee niet heeft kunnen voorzien of deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht